// KIYILINET

Uygulanabilir ve etkin dijital dönüşü stratejilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bilişim ekosisteminin gelişimine katkı vererek ülkemizde referans noktası haline getiren öncü araştırma merkezi olmak amacıyla;

  • Yenilikçi yaklaşımlarla, uygulanabilir çözümler planlamayı,

  • Çalışmalarımızı, Sürdürülebilir, Çevre Dostu,Yeşil Teknolojiyi destekleyen fikirler doğrultusunda geliştirmeyi,
  • Dijital gelişimlerde yer alan stratejik, kritik ve Ar-Ge içeren yazılımlar, donanımlar geliştirme süreçlerini yürütme,

  • Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan konularda modeller geliştirme,

  • Bilgi güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan altyapıların güçlendirme,

  • Bilginin ulaşılabilirliğini sağlamak için; bulut sistemlerinde projeler yürütme,

  • Doğru analizler ile doğru donanım ihtiyaçlarını geliştirmeyi hedeflemekteyiz.